Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Burza práce 14. 11. 2018

Informačně vzdělávací středisko Jihočeského kraje (IVS) připravuje ve spolupráci s úřadem práce druhou „Burzu práce“, která se bude konat dne 14.11.2018 v Sezimově Ústí, Pionýrů 499 od 9:00 do 13:00 hodin.

Jedná se o aktivitu, při které významní zaměstnavatelé z regionu Táborsko budou nabízet volná pracovní místa a vést pracovní pohovory se zájemci. Zájemce o práci pracovnice IVS zaregistrují a nabídnou pomoc se sestavením životopisu, který si přinesou v den konání a absolvují pohovory u zaměstnavatelů.

Kromě burzy práce se IVS věnuje i dalším činnostem – poskytuje vzdělávání a rekvalifikace, individuální poradenství v oblasti uplatňování se na trhu práce, kariérové poradenství ale také zprostředkovává zaměstnání pro zaměstnavatele i klienty, kteří mají zájem práci získat. V oblasti uznávání celoživotního učení realizuje zkoušky 28 profesních kvalifikací zaměřené zejména na strojírenství a elektrotechniku, ale i skladového hospodářství.