Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Cesta za prací

Číslo projektu:
Realizace projektu:
Výše finanční podpory:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002363
1.10.2016 – 30.9.2018
5 208 085,00 Kč
Operační program:

Partner projektu:

Zaměstnanost
MPSV

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím uceleného systému vzdělávacích a poradenských služeb zvýšit míru zaměstnanosti osob z cílové skupiny, kterou tvoří osoby v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, které vzhledem k určitému druhu handicapu mají značné problémy se získáním a udržením zaměstnání. Cílovou skupinu projektu budou tvořit osoby žijící převážně v okresu Tábor a jeho blízkém okolí. Každý ze zájemců o projekt musí splňovat alespoň jednu z dalších překážek (nízká nebo nevhodná kvalifikace, zdravotní postižení nebo omezení, věk 50 +, obtížná dopravní obslužnost). Podpora cílové skupiny tvoří motivační kurz vč. finanční gramotnosti, poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání.

Klíčové aktivity:

Aktualizovaný výstup projektu:

Celkový počet účastníků: 46
Počet úspěšných absolventů: 32
Počet zprostředkovaných míst: 34 z toho 13 osob nalezlo nové pracovní uplatnění se mzdovým příspěvkem

Adresa
COP  –  vzdělávací středisko
Pionýrů 499
391 02 Sezimovo Ústí
Kontakt
Tel.:+420 381 407 420
 

+420 381 407 109

E-mail:info@vzdelavacistredisko.cz
OtEvírací DOBA
Pondělí7:30 – 15:00 hod.
Úterý7:30 – 15:00 hod.
Středa7:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek7:30 – 15:00 hod.
Pátek7:30 – 11:30 hod.
Fakturační údaje

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 12907731
DIČ: CZ12907731