Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Zkuste to jinak

Číslo projektu:
Realizace projektu:
Výše finanční podpory:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003122
1.1.2017 – 31.12.2018
4 714 837,50 Kč
Operační program:
Partner projektu:
Zaměstnanost
MPSV

Cíl projektu:

Projekt svým zaměřením reaguje na podporu rovných příležitostí žen na trhu práce a vytvoření podmínek pro sladění pracovního a rodinného života. Při stanovování potřeb a rozsahu projektových aktivit se žadatel zaměřil na cílovou – ženy ohrožené na trhu práce žijící převážně v okresu Tábor a dalších přilehlých okresech. Komplexnost programu tvoří motivační kurz vč. finanční gramotnosti, odborné poradenství, vzdělávací aktivity, zprostředkování zaměstnání

Klíčové aktivity:

Aktualizovaný výstup projektu:

Celkový počet účastníků: 105
Počet úspěšných absolventů: 93
Počet zprostředkovaných míst: 69 z toho 11 osob nalezlo nové pracovní uplatnění se mzdovým příspěvkem

Adresa
COP  –  vzdělávací středisko
Pionýrů 499
391 02 Sezimovo Ústí
Kontakt
Tel.:+420 381 407 420
 

+420 381 407 109

E-mail:info@vzdelavacistredisko.cz
OtEvírací DOBA
Pondělí 7:30 – 15:00 hod.
Úterý 7:30 – 15:00 hod.
Středa 7:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek 7:30 – 15:00 hod.
Pátek 7:30 – 11:30 hod.
Fakturační údaje

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 12907731
DIČ: CZ12907731