Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Personální zastoupení

Legátová2

Mgr. Legátová Vladimíra

Koordinátor celoživotního vzdělávání

Tel.: + 420 381 407 421
E-mail: legatova@copsu.cz
Projekty: Projektový manažer IKAP, IROP
Podhorska2

Mgr. Podhorská Jitka

Poradenství, další vzdělávání

Tel.: + 420 381 407 422
E-mail: podhorska@copsu.cz
Projekty:
OPZ, kurzy a profesní kvalifikace