Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Cesta k práci

Číslo projektu:
Realizace projektu:
Výše finanční podpory:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005669
1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Operační program:
Partner projektu:
Zaměstnanost
Úřad práce ČR – krajská pobočka České Budějovice VOŠ, SŠ Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti neaktivních mladých osob ve věku do 25 let v souladu s potřebami regionálního trhu práce prostřednictvím opatření vedoucích k získání zaměstnání nebo zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Aktivity projektu:

JOB MARKET – cílem této motivační aktivity je zvýšení kompetencí cílové skupiny (mladí do 25 let) k orientaci na trhu práce; získání motivace CS k seberealizaci ve formě nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání; motivace CS k účasti v dalších aktivitách projektu, které povedou k uplatnění CS na trhu práce.
CONSULTING – jedná se o poradenství převážně pro cílovou skupinu, která je v evidenci úřadu práce. Tato cílová skupina potřebuje odborný a často individuální přístup, postrádají pocit odpovědnosti a smyslu života, nemají pracovní návyky a často jim chybí stabilní rodinné zázemí, mají osobní problémy a nemají se komu svěřit. V rámci dalších klíčových aktivit bude poradenství realizováno dle potřeb cílové skupiny po předchozí domluvě a dle řešeného problému odborníkem. Zde je důležité udržet motivaci a chuť pracovat především u CS, která pochází z rodin, jejíž členové nepracují a postrádají pracovní návyky.
MY JOB – seminář je rozdělen do jednotlivých kurzů: Rozvoj klíčových kompetencí dovednosti pro TP, Základy pracovněprávní problematiky, Digitální dovednosti pro trh práce, Základy finanční gramotnosti, Trénink – praktická tvorba CV a motivačního dopisu
MY BUSINESS – každý účastník aktivity si pod odborným dohledem zpracuje reálný business plán (základní kámen každého podnikání), který slouží nejen samotnému podnikateli k uvědomění si silných a slabých stránek podnikatelského záměru, ale často je důležitým komunikačním prvkem s externími uživateli (např. bankou, investorem, aj.).
JOB DAYS – cílem aktivity je propojit CS se zaměstnavateli např. formou osobního setkání při workshopu, v rámci burzy práce a tím i navázání kontaktu se zaměstnavateli.
JOB TRAINING – osoby budou mít možnost získat zaměstnání/praxi u zaměstnavatele, který po dobu tří měsíců může využít příspěvek na mzdové náklady zaměstnance.
Adresa
COP  –  vzdělávací středisko
Pionýrů 499
391 02 Sezimovo Ústí
Kontakt
Tel.:+420 381 407 420
 

+420 381 407 109

E-mail:info@vzdelavacistredisko.cz
OtEvírací DOBA
Pondělí7:30 – 15:00 hod.
Úterý7:30 – 15:00 hod.
Středa7:30 – 15:00 hod.
Čtvrtek7:30 – 15:00 hod.
Pátek7:30 – 11:30 hod.
Fakturační údaje

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Budějovická 421
391 02 Sezimovo Ústí
IČO: 12907731
DIČ: CZ12907731