Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Příprava Certifikátu ECDL Core – digitální gramotnost

ECDL je mezinárodně uznávaná metoda pro ověření digitální gramotnosti. Pomocí praktických testů se zjišťuje, zda je uchazeč schopen efektivně využívat základní informační technologie. Používání počítačů se odehrává ve všech oblastech lidské činnosti a schopnost pracovat na počítači se stává novou gramotností.

Moduly ECDL

Modul je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software.

Modul je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci.

Modul je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích.

Modul je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl pochopit princip databáze, její strukturu a být schopen vytvořit jednoduchou databázi. Měl by také umět vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat data tabulky a vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované informace z databáze.

Modul je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků.

Modul je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat data a pracovat s daty z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje. Měl by zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty.

Modul se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií. Měl by být schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet.

Modul je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen využívat mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí. Měl by umět komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové konference.

Modul je zaměřen na oblast online dostupných informací. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát typy i zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací, a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem.

e-Citizen

Snadno zvládnutelný vzdělávací program určený pro osoby s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu, zaměřený na řešení každodenních problémů a běžných životních situací, bezpečné využívání online služeb, vyhledávání informací a vyhodnocování důvěryhodnosti zdrojů a na komunikaci prostřednictvím internetu. Úspěšný absolvent by měl být schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, vyhledat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací.