Vzdělávací středisko

+420 381 407 420  info@vzdelavacistredisko.cz

Výpočetní technika

Elektronická pošta a internet Outlook, internet Explorer

Počítačová grafika Corel, Photoshop – digitální fotografie

Příprava Certifikátu ECDL Core – digitální gramotnost

Tabulkový procesor Excel 2016

Textový procesor Word 2016

Tvorba www stránek

Základy obsluhy PC/ Obsluha PC pro pokročilé